Działalność charytatywna Ticmate

Czy da się prowadzić biznes, który służy osiąganiu zysków i jednocześnie przyczyniać się do poprawy świata na lepsze? My wierzymy, że tak, i dlatego rozpoczęliśmy realizację celów charytatywnych Ticmate.

W Ticmate dążymy do wzbogacania życia innych ludzi, oferując im informacje o międzynarodowych wydarzeniach oraz łatwiejszy dostęp do nich. Do naszych celów należy dalszy rozwój firmy w duchu odpowiedzialności społecznej, która stanowi wartość dla naszych klientów, pracowników i partnerów. W 2019 r. mieliśmy 27 pracowników, w tym 18 na pełen etat. Chcemy pracować na rzecz bardziej przyjaznego i lepszego świata, dlatego co roku przeznaczamy 10% naszych dochodów na organizację Lekarze Bez Granic.

Od 2009 roku przeznaczyliśmy 2 553 500 koron szwedzkich na cele charytatywne.

Działalność charytatywna Ticmate

Lekarze bez Granic

Lekarze bez Granic to organizacja humanitarna, która ratuje życie i niesie pomoc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Wspiera ona ludzi dotkniętym kryzysami, wojnami i klęskami żywiołowymi, niezależnie od ich poglądów politycznych i pochodzenia etnicznego.
Od 2011 r. firma Ticmate wspomogła działalność organizacji kwotą 2 123 686 SEK:
Między 2015 a 2019 r. wpłaciliśmy 1 040 000 SEK na konto Lekarzy bez Granic w celu pomocy uchodźcom na całym świecie.

W 2014 r. wysłaliśmy kwotę 450 000 SEK, aby pomóc w walce z ebolą i skutkami katastrofy w Republice Środkowoafrykańskiej.

W 2013 r. organizacja Lekarze bez Granic otrzymała od nas kwotę 200 000 SEK w celu pomocy ofiarom wojny w Syrii.

W latach 2011 i 2012 przeznaczyliśmy na działalność charytatywną 363 500 SEK, z czego 70 186 SEK zostało wysłane do Lekarzy bez Granic.

"W imieniu organizacji Lekarze bez Granic pragnę podziękować wszystkim pracownikom Ticmate za niezwykle szczodre wsparcie naszych działań w walce z Ebolą oraz naszych projektów w Republice Środkowoafrykańskiej. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Waszą systematyczną pomoc i zaangażowanie."
-Katharina Ervanius z organizacji Lekarze bez Granic.

Dowiedz się więcej o działalności Lekarzy bez Granic.

MSF Sweden Field Partner 2012
22 397 91 68 22 397 91 68 e-mail e-mail


Do koszyka